goo.gl/EmKxy0

شرایط جدید منطقه آزاد و قوانین و مقررات گمرکی

دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور شرايط جديد حاكم بر منطقه آزاد اروند و شهرهاي آبادان و خرمشهر را تشريح كرد. اكبر تركان در حاشيه حضور رئيس جمهور در خرمشهر با اشاره به اعلام رئيس جمهور مبني بر افزوده شدن شهرهاي آبادان و خرمشهر به محدوده منطقه آزاد اروند، اظهار كرد: با ورود شهرهاي آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند، محدوده اين منطقه از 17 هزار به 34 هزار هكتار گسترش مي‌يابد. وي افزود: در تعريف مناطق آزاد و ويژه اقتصادي آمده است كه در واقع ماموريت اينگونه مناطق اين است كه الگويي از توسعه ايران در سال 1404 را در قطعه‌اي از جغرافياي كشور ارائه كنند كه اين امر در سند چشم انداز توسعه ايران اسلامي تعريف و تدوين شده است. در 7 منطقه آزاد موجود در كشور شامل چابهار، كيش، قشم، اروند در جنوب كشور، ارس و ماكو در شمال غربي و انزلي در درياي خزر، توسعه ايران 1404 الگوسازي شده است. تركان با تاكيد بر اينكه افزوده شدن آبادان و خرمشهر به محدوده منطقه آزاد اروند با تصميم شوراي عالي مناطق آزاد و شخص رئيس جمهور انجام شده است، تصريح كرد: اين دو شهر مي‌توانند از اين پس از امتيازات مناطق آزاد بهره‌مند شوند كه اين امر موجب رونق كسب و كار و تجارت در منطقه خواهد شد. مشاور ارشد رئيس جمهور و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور ادامه داد: با توجه به دستور رئيس جمهور مبني بر افزوده شدن آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند، گمرك فرودگاهي و بندري در منطقه وضعيت جديدي پيدا مي‌كند و كالاهاي ورودي به اين شهرها از گمرك معاف مي‌شوند، ولي در انتقال از منطقه آزاد به سرزمين اصلي، گمرك قوانين خود را اعمال مي‌كند و در نتيجه دروازه‌هاي جديدي تعريف شده و گمرك در محدوده جديد مستقر مي‌شود. وي اظهار كرد: شرايط حاكم بر منطقه آزاد اروند همان شرايط قبلي خواهد بود و تنها در محدوده 34 هزار هكتار كه شامل شهرهاي آبادان و خرمشهر است اعمال مي‌شوند. ورود و خروج كالا از مرزهاي منطقه آزاد اروند به سرزمين اصلي تحت كنترل گمرك خواهد بود و مبادلات در داخل منطقه و واردات از بندر به منطقه مشمول گمرك نيست. تركان در خصوص قوانين مربوط به خودروهاي پلاك اروند، گفت: شرايط مربوط به خودروهاي پلاك اروند تغييري نمي‌كند تردد دائم اين خودروها بر اساس قانون همان شرايط گذشته را دارد و تا شعاع 120 كيلومتري مجاز است. اين شعاع از مركزيت منطقه آزاد اروند و نه از محدوده مرزهاي اين منطقه، در نظر گرفته مي‌شود، در نتيجه با وجود افزايش محدوده اروند، تردد دائم خودروهاي پلاك اروند در اهواز همچنان تابع قوانين گذشته خواهد بود و مجاز نيست. در خصوص تردد دائم خودروهاي پلاك اروند در اهواز پيشنهاداتي وجود دارد كه اين پيشنهادات در دست بررسي است. دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور در خصوص درخواست‌هاي مردمي در برخي مناطق خوزستان مانند شهرستان كارون براي تبديل شدن به منطقه آزاد، عنوان كرد: در استان خوزستان فعلا منطقه جديدي براي اضافه شدن به مناطق آزاد نداريم و اگر درخواستي باشد بررسي مي‌شود. نخستين و مهمترين ويژگي منطقه آزاد اين است كه بايد در دالان و كريدور حمل و نقل كشور با بيرون قرار داشته باشد و مناطقي كه مطرح مي‌شوند اگر داراي اين شرايط باشند بررسي خواهند شد.منبع:منطقه آزاد اروند